Dog-Head

Ik zag deze kleine stenen leeuwenkop op een fontein in Rome. Natuurlijk kunnen we de esthetische kwaliteiten en het vakmanschap van de stenen kop bewonderen, maar er is ook een subtieler contrast te vinden in deze foto. De kop heeft een verweerd uiterlijk door de eroderende kracht van het water, maar tegelijkertijd geeft het plantje ook de levengevende kwaliteiten van water weer.